YT_TheGeneration

                                                                            YaTewlidTheGeneration

 
1969/70/71 ፀረ-አብዮተኛ በመባል በደርግ  የተገደሉ
ተራ ቁ. ስም ከነአባት ከ/ቀበሌ መግለጫ
1 አቶ ሀሚድ አህመድ ገይድ 1970
2 መ/አ አሰፋ ተካበ 1970
3 ወ/ሮ አስቴር አሰፋ አስጋ 1970
4 አቶ አባነብሮ ካሣሁን ጌጡ 1970
5 አሰፋ ገ/ስላሴ 1971
6 አቶ ብርሃኔ ኪዳኔ ተ/ማርያም 1970
7 አቶ ብርሃኔ ኃይሉ ሃዋይ 1970
8 አቶ ብርሃኔ መንግሥቴ ልዑልሰገድ 1970
9 አቶ ቸርነት አብዲስ ሁንዴ 1970
10 አቶ ቸርነት አበበ 1970
11 አቶ እንዳለ እጅጉ አደራ 1970
12 አቶ ኃይሉ ሆሲ አብሴ 1970
13 ሽክ ጀሚል አህመድ ኑር 1971
14 አቶ ከበደ ወ/ገብርኤል ተገኝ 1970
15 አቶ ኪሮስ ገ/ዋህድ ገ/መስቀል 1970
16 አቶ ካሣ ግዳይ ሞሬሣ 1970
17 አቶ ማሞ አስፋው ጌጡ 1970
18 አቶ መስፍን ታደሰ ቦጋለ 1970
19 ማሞ ከበደ ደርሰህ 1969
20 አቶ ሰለሞን መንገሻ 1970
21 አቶ ሣህሌ አስፋው 1970
22 አቶ ሰለሞን ታረቀኝ አስፋው 1970
23 አቶ ታደሰ አስፋው በሻህ 1970
24 አቶ ተስፋዬ ሰይድ ኢብራሂም 1970
25 አቶ ተስማ ይብሮ ሰይድ 1970
26 አቶ ተሾመ መንገሻ 1970
27 አቶ ዮሐንስ አባተ መንገሻ 1970
 
 

ማስታወሻ

የተከበራችሁ ጎብኚዎቻችን የሰማዕታቱ መታሰቢያ ድረ ገጽ

ለጊዜው በአገኘነው መረጃ የተዘጋጀ በመሆኑ፦

  • ያልተካተቱ ወገኖች ካሉ
  • የስም ስህተት ካለ
  • ስማቸው የተካተተው የተሟላ አድራሻ ካላችሁ
  • የሰማህታቱ ፎቶ ያላችሁ
  • ተጨማሪ መረጃ ያላችሁ
  • የምታውቁት የመረጃ ምንጭ ካለ
  • በስህተት በሕይወት ያሉ ተጽፈው ከሆነ

በአጠቃላይ ይህ ድረ ገጽ ሊሟላና ሊዳብር የሚችለው በተለይ በሕይወት ባሉት

የዚያ ትውልድ አካላት ትብብርና ድጋፍ በመሆኑ ማንኛውንም አስተያየታችሁንና

ትብብራችሁን ትልኩልን ዘንድ በትህትና እንጠይቃለን።

እትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!!

Long Live Ethiopia!

......ያ ትውልድ......
ታሪካችሁ ህያው ነው!

The Generation is Immortal!

 

እኛን ማግኘት/Contact us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

703 300 4302